25,000

Tên sản phẩm Vịt kho gừng
Giá 25.000 đ
Xuất xứ Việt Nam
Thương hiệu Cơm tấm Trung Nam