canh chua cá hú

35,000

Tên sản phẩm canh chua cá hú
Giá 35.000 đ
Xuất xứ Việt Nam
Thương hiệu Cơm tấm Trung Nam