canh chua cá hú

30,000

Tên sản phẩm canh chua cá hú
Giá 30.000 đ
Xuất xứ Việt Nam
Thương hiệu Cơm tấm Trung Nam